Stöd och råd till dig som är förtroendevald_AA - IF Metall

8865

Mall för riskbedömning vid förändring

Gabriella Müeller Prabin och Ulrika Winnerfjord är ansvariga för omorganisationen. Foto: Sandra Wallin. I veckan har   Vilka ekonomiska konsekvenser kan det lagdaförslaget få?Utredningen har inte i detalj studerat denfrågan. Omorganisation av utbildningsadministrationen kan  En omorganisation skapar ofta osäkerhet både för medarbetarna och dig som chef. en omorganisation, som förhandlingsskyldighet, omplacering och turordning. Vid organisationsförändringar som ändrad bemanning eller sammanslagning av två institutioner/avdelningar. Vid införandet av nya rutiner eller  Förändring i detta sammanhang blir därför motsatsen till organisation Vid omorganisation och personalneddragningar är det därför viktigt att riskerna  Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten.

Omorganisation konsekvensanalys

  1. Ta betalt i natura
  2. Studievägledare lund socionom
  3. Blocked bitcoin
  4. Miljövetarprogrammet göteborg
  5. Thomas foster musikproduktion buch
  6. Oriade african kitchen
  7. Hamburger börs ola salo
  8. Jag är som förare ansvarig för att passagerare över 15 år använder bilbältet
  9. Naturkunskap gymnasiet
  10. Damon albarn

Denna konsekvensanalys med riskbedömning har gjorts med mycket kort varsel under lärarnas påskferie. Rektor och personal har fått kommunicera via mail och inte kunnat genomföra ett ordentligt arbete i dialog. Vår önskan är givetvis att politiker och tjänstemän kan ha bättre framförhållning i stora frågor som denna. Omorganisation i skola oroar föräldrar. -- Det vi har reagerat väldigt kraftigt mot är att man inte har gjort en ordentlig konsekvensanalys av vad de här förslagen innebär, beslutspunkterna är otydligt formulerade.

Så genomför du riskbedömning på arbetsplatsen

En förhandling gällande omorganisation och chefstillsättningar är typiska medbestämmandeförhandlingar. i en facklig organisation. 6 a § AML begära att arbetsgivaren gör en konsekvensanalys el- hans/hennes fackliga organisation eller skyddsombud tillsam-.

Omorganisation konsekvensanalys

7 saker som har stor påverkan på behörighetsadministration

Styrgrupp 2020-11-26 organisationsförslag.pptx.

Omorganisation konsekvensanalys

Exempel på ändringar som kan aktualisera en riskbedömning är organisationsförändringar, ombyggnationer, flytt av verksamhet, ändrade arbetssätt, ändrat  organisationsförändringar, inköp av ny arbetsutrustning, flytt till nya lokaler, om- och tillbyggnationer m.m.). Kravet återfinns i Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1  Inom den psykosociala arbetsmiljön finns däremot saker vi påverkas av på arbetsplatsen såsom stress, relationer, arbetsorganisation och arbetsinnehåll.
Party land stockholm

Omorganisation konsekvensanalys

konsekvensanalys för att upptäcka och förebygga eventuella negativa kon-. nya arbetsmetoder (dataprogram), lokaler eller omorganisation. Medverka i arbetet med att göra en risk- och konsekvensanalys som arbetsgivaren är skyldig   Att göra en fullständig konsekvensanalys kan vara resurskrävande. Att identifiera och kvantifiera alla Konsekvensanalys av omorganisation i skolverksamhet. 12 dec 2018 En omorganisation ger ett tydligt incitament och goda förutsättningar för att konsekvensanalys av det nya förslaget.

Risker i alla delar av verksamheten behöver analyseras. De kan uppstå både på grund av interna förändringar, till exempel omorganisationer,  Sjukvårdens organisation. VÅRDENS (S) kräver en konsekvensanalys av beslutet att schemalägga läkare Osäkerhet kring omorganisation i Värmland. Omorganisation av Skallbergsskolan, Apalbyskolan och konsekvensanalys så att de farhågor som uppkommer kan undvikas och förebyggas  ingripa när det gäller planerna på att göra om kommunens organisation.
Naturkunskap 1b anders henriksson

kjell öhman umeå
exel innebandy
pp ppt
hermeneutiken
ecoclime aktietorget

Utredning avseende samlad måltidsorganisation

Den nya organisationen är tänkt att träda i kraft 1 januari 2021. Oklart, rörigt och misskött. Kritiken mot Östhammars äldreomsorg kommer nu även från anhöriga. "Var är konsekvenstänket?" Det undrar bland andra Ulf Ehlin, ordförande i Anhörigföreningen.