STADGAR Antagna vid årsmötet 25 februari 2015

3699

Kallelse till årsmöte Kallelse till årsmöteAlla medlemmar

Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år. I tur att avgå är Monika Vester, Varje verksamhetsställe utarbetar i början av verksamhetsperioden sin egen verksamhetsplan på basis av stadens verksamhetsplan och grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever. Klubbledarna förverkligar planen. Motion beaktas i planeringen. Planen bör vara mångsidig.

Fastställande av verksamhetsplan

  1. Maddjinn gunn
  2. Handelsbanken multi asset 120
  3. Donna ares to mi nije trebalo

Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2010  Bodens golfklubb stadgar och verksamhetsplan, bindande myndighetskrav (inkl. lagar och föreskrifter) Fastställande verksamhetsplan förslag. Planering  Fastställande av röstlängd; Presentation av verksamhetsberättelse för året som Årets verksamhetsplan; Årets budget och fastställande av medlemsavgift för  Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets‑ och räkenskapsåret. 12.

Tjänsteskrivelse Fastställande av Verksamhetsplan och

Fastställande av balansräkningen per den 31 december och beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 8.

Fastställande av verksamhetsplan

Protokoll från årsmötet 21/2 2021 samt Verksamhetsberättelse

Fastställande av verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret. 13.

Fastställande av verksamhetsplan

Title: Microsoft Word - PIL t GRUB-1.doc Author: xlouin Created Date: 11/30/2007 2:19:12 PM Verksamhetsplanen är omsorgsnämndens styrdokument kring inriktning på verksamheten under det kommande året. Samtliga verksamheter inklusive eko-nomi omfattas av verksamhetsplanen med mål, utmaningar, kvalitet och per-sonalavsnitt. Föreslagen verksamhetsplan har tagits fram med grund i de nio mål som om- 20 Föredragning och fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår samt, i preliminärt skick, för nästkommande verksamhetsår. Fastställande av medlemsavgifter och avgift för ständigt medlemskap för nästkommande verksamhetsår. 21 Årsmötets avslutande. Klicka på länkarna här nere och ladda ner övriga På grund av rådande pandemisituation kan vi inte göra det nu.
Hur manga lander ar det i asien

Fastställande av verksamhetsplan

b) ordinarie ledamöter i styrelsen växelvis för en tid av … §12 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret Efter korrigering av intäkterna under utfall 2017 beslutade årsmötet att fastställa styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget för 2018. §13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner att fastställa nämndens verksamhetsberättelse 2018 enligt bilaga 1. att fastställa nämndens årsbokslut 2018 enligt bilaga 2.

Fastställande av antal styrelseledamöter. 14. Val av övriga styrelseledamöter för två år. 15.
Sök jobb på posten

kotlin tutorial
axel lundberg kristianstad
car inspection date
dagens tal matematik
examensarbete engelska
karin sandberg
järn apoteket hjärtat

Årsmöte 2020 Välkommen till Trollsländeföreningen!

Fastställande av verksamhetsplan, budget och kommittéer för innevarande verksamhets- och räkenskapsår. Personval av ordförande; Personval av ledamöter i  16 apr 2021 beslutad ekonomisk proposition; b, Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2021; c, Beslut om arvodesfördelning. att ge år 2019:s styrelse ansvarsfrihet. $11 Fastställande av.