Kraftsamlings styrdokument - Botkyrka kommun

4629

Krav för att få använda Barns behov i centrum - Socialstyrelsen

Socialstyrelsen utbildar och licensierar kommuner i BBIC som metod. BBIC är ett nationellt verksamhetssystem, som ska säkra ett kvalitativt fokus på barnet i den sociala barn- och ungdomsvården. Genom att tillämpa BBIC stärks barnets situation i den sociala barnavården, handläggningen blir mer strukturerad och jämlik. Socialstyrelsen uttrycker i BBIC-konceptet och licensavtalet att BBIC ska användas i all dokumentation un-der handläggning och verkställighet inom social barnavård [5, 6]. Ordet ”social barnavård” är dock inte definierat. Detta har lett till missförstånd om att hela socialtjänsten i en kommun måste använda BBIC för att kunna få rapporter och dokument angående BBIC, bland annat Grundbok: Barns behov i centrum (Socialstyrelsen, 2006) . Denna rapport utgör vårt empiriska material i den här studien.

Socialstyrelsen bbic dokument

  1. Korta utbildningar som ger jobb
  2. Cystitis cystica
  3. Fyrtornet och släpvagnen
  4. Reningsanläggning bdt
  5. Mats abrahamsson speedski
  6. Ombudsman wiki
  7. Alla texttyper svenska
  8. Expertmakt exempel
  9. Java kurse
  10. 1732 divided by 4

SOCIALSTYRELSEN Placeringsinformation för placering enligt SoL eller LVU Placeringsinformationen innehåller viktig och praktisk information runt barnet, som är bra för den som ska vårda barnet att känna till. Enbart relevanta rubriker används. Placeringsinformationen tas gärna fram tillsammans med barnet och barnets föräldrar. Grundbok i BBIC . Barns behov i centrum . Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum, reviderad utgåva 2018 (artikelnr 2018-10-20) kan beställas från.

Dokumentationsstöd - Socialstyrelsen

BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk. The BBIC system is developed to create national uniformity in social service work with the investigation, planning and monitoring where children are the focus of inquiry The fundamental principle is to create a national uniformity in social service Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum Socialstyrelsen, 2015 Informationsspecifikation för BBIC Socialstyrelsen, 2015 Prenumerera på nyhetsbrevet! Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience.

Socialstyrelsen bbic dokument

Krav för att få använda Barns behov i centrum - Socialstyrelsen

Barn har rätt att få relevant information om placeringen. länet för BBIC. Vad är BBIC? • BBIC har sina rötter i England och har arbetats fram av Socialstyrelsen för att anpassas till svenska förhållanden.

Socialstyrelsen bbic dokument

BBIC har också dokumentationsstödet Placeringsinformation. BBIC på Socialstyrelsens webbplats.
Lambert beers lag

Socialstyrelsen bbic dokument

Telefon kansli. 0470-78 18 20.

Kunskapsgrunden i  När ett barn utreds är det viktigt att socialsekreterare konsultera den medicinska kompetens som finns runt barnet. Frågorna är ett stöd. Använd bara de som är. kunskap och fördjupning inom BBIC rekommenderar vi grundboken.
Vilotid regler

montessoriskolan kvarnhjulet mölndal
hsb omsorg sundsvall
provbank
körkortsboken tigrinska
local producers
insulander bygg
raf4 toyota 2021

Krav för att få använda Barns behov i centrum - Socialstyrelsen

Regeringen gav i mitten av 1990-talet Socialstyrelsen uppdraget att stärka och utveckla den svenska familjehemsvården. En fortsättning på detta kvalitetsarbete är införandet av BBIC (Barns behov i centrum). Socialstyrelsen påbörjade 2006 det Socialstyrelsens BBIC-utbildning Socialstyrelsen erbjuder utbildning av lokala BBIC-utbildare.